Omtale Skola på vetenskaplig grund i praktiken : akademisering av lärares arbete
Det är känt för de som verkar i skolan i dag att arbetet ska vila på vetenskaplig grund. Innebörden av detta - skollagens krav - är dock en delvis öppen fråga som professionella behöver tolka och omsätta i praktiskt arbete.

Den här boken ger en allsidig belysning av frågan om vad skola på vetenskaplig grund betyder i praktiken. Dels diskuteras själva policyn, dess tillkomst och bredare sammanhang, dels belyses akademiseringen av lärarnas yrkespraktik. Exempel på frågor som berörs är:

• möjliga tolkningar av centrala begrepp såsom vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt

• relationen mellan vetenskaplig kunskap och praktisk lärarkunskap

• dilemman och strategier för lärare som genomgår akademisk vidareutbildning

• relationen mellan en professionell och en akademisk identitet

• professionellt lärande genom aktionsforskning

• förstelärares och rektorers roll i akademiseringsprocesser.

Boken bygger på forsknings- och utvecklingsarbete som har gjorts i Piteå kommun i samverkan mellan lärare, rektorer, forskare och lärarutbildare. Den riktar sig framför allt till verksamma lärare och rektorer, men är även relevant för förvaltningspersonal samt forskare och lärarutbildare med intresse för samverkan kring forskning och utveckling.

Til toppen

Flere bøker av Ulrika Bergmark, Kristina Hansson, Ulrika Bergmark, Kristina Hansson, Ingela Bergmo-Prvulovic, Per-Olof Erixon, Inger Erixon-Arreman, Catarina Lundqvist, Iris Rosengren Larsson, Elisabeth Pettersson, Stina Westerlund og Christina Wiklund: