Skolebasert kompetanseutvikling (Heftet)

en idébank

Forfatter:

og

Kerstin Fors (Illustratør)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 95
Illustratør: Fors, Kerstin
Forlag: Pedlex
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788278419939
Kategori: Pedagogikk
Omtale Skolebasert kompetanseutvikling
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Her får du som skoleleder, skoleeier, tillitsvalgt eller teamleder · hjelp til å gjøre utviklingstiden variert · verktøy og metoder som er mye brukt og godt egnet for grupper og hele personalet · god hjelp i utviklings- og endringsprosesser · et tilfang av nye og velbrukte metoder som er egnet for samhandling i skolens utviklingsarbeid I denne boka finner du de viktigste metodene innenfor feltet, forklart på en håndgripelig og lettfattelig måte, slik at du som skoleleder lett kan ta dem i bruk. Du finner også henvisninger til grundigere redegjørelser for hver metode. Slik håper vi å bidra til bedre oversikt og god drahjelp til arbeidet med kompetanseutviklingen på den enkelte skole. Utdanningsdirektoratet har definert skolebasert kompetanseutvikling i «Plan for ungdomstrinn i utvikling»: «Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.» Skolebasert kompetanseutvikling foregår altså ikke på bekostning av faglig oppdatering, men handler om å ta i bruk og dele den kunnskapen og de ferdighetene skolen allerede har, og utvikle læringsmetodikken sammen, slik at man på best mulig vis kan øke elevenes læringsutbytte. Bakgrunnen for denne måten å jobbe på er teorier om at deltakerne i denne prosessen finner mening med arbeidet. Når de selv har deltatt i analyser av egen skolehverdag, egen skoles styrker og svakheter og egen undervisning, får de et eierforhold til prosessene, og motivasjonen for å utvikle skolen sammen øker. Læring er ikke en lineær overføring av informasjon, og samhandlingen mellom deltakerne skaper en kreativ spenning som kan være med på å utvikle organisasjonens kompetanse (Bjørnsrud m.fl. 2014). Utviklingsveilederne i UIU i Buskerud har utviklet en modell for å vise hvordan en kan jobbe systematisk med skolebasert kompetanseutvikling. Målgruppen er skoleleder og skoleeiere, tillitsvalgte og andre som har ansvar for utviklingsarbeid i et kollegie og et læringsfellesskap.

Til toppen

Andre utgaver

Flere bøker av Unni Høsøien og Marion Prytz: