Skolen som læringsarena (Heftet)

selvoppfatning, motivasjon og læring

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 327
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215031026
Kategori: Pedagogikk
Omtale Skolen som læringsarena
Noe av den viktigste læringen som skjer i skolen, er det elevene lærer om seg selv. Det har stor betydning for elevenes utvikling, men også for deres motivasjon, innsats, bruk av læringsstrategier og senere utdanningsvalg.

Denne boka handler om læring og betingelser for læring og viser hvor viktig elevenes selvoppfatning er. Den gir også en grundig gjennomgang av ulike teorier om motivasjon. Med dette utgangspunktet drøfter forfatterne sentrale spørsmål knyttet til læringsmiljø, læringsstrategier og organisering av undervisningen. Forfatterne gir innsikt i prinsipper for tilrettelegging av læring som er viktige for valg av virkemidler og arbeidsformer i skolen. De belyser også læring fra ulike perspektiver og gir en innføring i de mest sentrale teoriene om betingelsene for læring.

Denne reviderte tredjeutgaven er blant annet styrket gjennom å utvide drøftingen av teoretiske perspektiver, inkludere nyere forskningsresultater og gjennom en analyse av dybdelæring.

Boka er skrevet for lærerstudenter, lærere og andre som arbeider med barn og ungdom, men de prinsippene boka drøfter, er sentrale i all virksomhet der læring og mellommenneskelig kommunikasjon står sentralt.

Til toppen

Flere bøker av Einar M. Skaalvik og Sidsel Skaalvik: