Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 387
Forlag: Umeå Universitet
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789188466877
Omtale Skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning : En studie av fem kurdiska sfi-studerandes skriftbrukshistoria och skriftpraktiker
Vad har sfi-studerande läst och skrivit tidigare i livet och vad läser
och skriver de i dag? Hur ser sambanden ut mellan vad de läser
och skriver i sina vardagsliv och inom sfi-utbildningen? Vad har de
sfi-studerandes identiteter för betydelse för hur de läser och skriver
och för deras lärande?

Dessa frågor undersöker Annika Norlund Shaswar i denna avhandling
där metoderna är inspirerade av etnografi. Intervjuer och
klassrumsobservationer har utförts med fem sfi-studerande kurder.
Undersökningen har sin teoretiska utgångspunkt i forskningsfältet
New Literacy Studies där läsande och skrivande ses som socialt
och kulturellt grundade praktiker.

Analyserna visar att deltagarnas identiteter är viktiga när de läser
och skriver, både i vardagslivet och i sfi-utbildningen. Om deras
identifikation stämmer överens med de identiteter de erbjuds inom
sfi-utbildningen ökar chansen att de ska delta aktivt och lära sig på
djupet. En central roll har här identiteter knutna till sådant de har
läst och skrivit tidigare i livet.

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för språkstudier vid
Umeå universitet.

Til toppen