Skriveboka (Heftet)

innføring i skriveopplæring

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 260
Forlag: Samlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788252195675
Kategori: Språk
Omtale Skriveboka
Korleis kan vi støtte elevar i å bli gode skrivarar? Kva verktøy kan ein bruke på ulike steg i skrivinga, og kva tilbakemeldingar fungerer? Og korleis kan grammatikkundervisning integrerast i skriveopplæringa?

Skriveboka. Innføring i skriveopplæring er ei lærebok i skrivedidaktikk. Dei ulike forfattarane presenterer skriving frå ei rekke vinklar, for å vise korleis ein best kan hjelpe elevane i å bli betre skrivarar. Boka tar føre seg kva former for skriving skulen har lagt vekt på og kva former for skriving gjeldande læreplan fremjar. Boka inkluderer eit mangfald av tekstlege uttrykk, elevgrupper og didaktiske grep. Alt er illustrert med talrike elevtekstar frå alle steg i grunnskulen.

Målgruppa for boka er lærarstudentar og lærarar som underviser i norsk i grunnskulen.

Til toppen