Omtale Slöjda för livet : om pedagogisk slöjd
"Att lära genom att skapa hör framtiden till, och slöjden har här ett unikt bidrag att lämna till människors utveckling" skriver professor Roger Säljö i denna bok. Här beskrivs hur en pedagogiskt upplagd slöjdundervisning kan ta sig uttryck i ett modernt samhälle. Men också bakgrunden till att slöjd blev ett skolämne.

Fjorton författare med god inblick i dagens skola och lärarutbildning beskriver utifrån sina egna erfarenheter och vetenskapliga rön olika pedagogiska slöjdverksamheter. Och de förklarar varför slöjd är viktigt för livet - nu och i framtiden! Denna antologi vänder sig till slöjdlärare, skolledare, lärarstudenter och andra intresserade.

Innehåll:

Inledning / Kajsa Borg & Lars Lindström

Den materiella kulturen och vårt kunskapande / Roger Säljö

Slöjdämnet efter millennieskiftet / Peter Hasselskog & Marléne Johansson

Del 1: Slöjd som pedagogisk aktivitet

"... slöjden såsom medel att uppfostra människor" / Lars Lindström

Svensk skolslöjd - en internationell framgång / Hans Thorbjörnsson

Slöjd för flickor och slöjd för gossar / Kajsa Borg

Formsinnets fostran - Carl Malmstens bildningssyn / Per Hartman

Metallslöjd - en historia för sig / Hans Persson

Del 2: En verksamhet i tiden

Slöjdcirkus - ett tält för lärande / Susanne Björkdahl Ordell & Kristin Boström

Second hand, customizing och konsten att slakta en tröja / Anna-Stina Lindén Ivarsson

Informationsteknik - ett redskap i slöjden / Inger Degerfält & Mia Porko-Hudd

Del 3: Lärprocesser i slöjd

Intuitionens roll i estetiska lärprocesser / Lars Lindström

Kommunikation i skolans slöjdpraktik / Marléne Johansson

Novis eller expert? Om bedömning inom slöjd och hantverk / Lars Lindström

Provlapp eller sjal? Om relationer till slöjdföremål / Anna Ekström

Sådan lärare, sådant lärande / Peter Hasselskog

Kreativitet eller problemlösning - vad bedömer vi i slöjden? / Kajsa Borg

Författarpresentation och fotografförteckning

Til toppen