Smallcaphandboken: Hur du handlar och värderar aktier i mindre bolag (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 196
Forlag: Aktiespararna Kunskap
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789189212305
Omtale Smallcaphandboken: Hur du handlar och värderar aktier i mindre bolag
I Smallcaphandboken tar författarna Peter Nilsson och Martin Lagerholm upp de variabler som är viktiga vid värdering av småbolag liksom strategier för handel i sådana. Genom att betrakta skillnaderna mellan att handla i och värdera stora genomlysta bolag och småbolag med sämre genomlysning, tar författarna upp de problem som man som placerare i de mindre bolagen stöter på.

Den starka börsutvecklingen under senare år har medfört stadigt ökande handelsvolymer i många mindre bolag. I takt med att uppmärksamheten kring småbolagen ökar och värderingarna stiger, ökar också riskerna.

Många aktiesparare är inte medvetna om de risker som är förknippade med aktieägande i mindre bolag, vilket i förlängningen riskerar att medföra stora ekonomiska förluster.

Exempelvis prioriterar mindre bolag sällan kommunikationen med aktiemarknaden, vilket innebär att det kan vara svårt att få tillgång till relevant information om bolagen. Att många nyligen noterade bolag ofta har kort historik medför också en förhöjd risk. En annan aspekt på risken i småbolag är att dessa ofta är beroende av ett fåtal medarbetare, kunder eller avtal för sitt välbestånd.

Boken tar upp exempel på bra och dåliga affärer, samt exempel där teori inte stämmer överens med det faktiska utfallet. Författarna belyser frågor som verksamhetsrisk, finansiell risk, beroendet av nyckelpersoner, vikten av insideragerande, marknadskommunikation samt hur man läser bolagsrapporter.

Nilsson och Lagerholm tittar också närmare på den stora grupp av småbolag som klassas som innovationsföretag, samt hur dessa ofta kan värderas som optioner.

En del av boken behandlar teknisk analys av småbolag samt eventanalys, som många gånger är en hybrid mellan teknisk och fundamental analys.

Til toppen