SO-Serien Religion Lärarbok 1 (Annet bokformat)

Serie: SO-Serien Religion 

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Annet bokformat
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 90
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789121211403
Omtale SO-Serien Religion Lärarbok 1
SO-Serien Religion är uppdaterad mot Lgr11. Boken består av två delar. I den första delen beskrivs religionsämnet och de fem världsreligionerna presenteras. I den andra delen fördjupas beskrivningen av de stora religionerna, även fornnordisk och samisk religion tas upp. Fokus ligger på ritualer, levnadsregler, heliga skrifter, vardagsliv och högtider.
Boken avslutas med ett stort avsnitt om etik och filosofi där eleverna själva engageras genom frågor och påståenden.

Läs mer
Innehåll
- Välkommen till religionens värld
- Systerreligionerna
- Judendom
- Kristendom
- Islam
- Det eviga kretsloppets religioner
- Hinduism
- Buddhism
- Fornnordisk religion
- Etik
- Filosofi

Om författarna
Författare Börge Ring: "Mitt läroboksskrivande har varit lustfyllt. Det är en glädje att få sammanfatta, strukturera och mejsla fram en text som är läsvänlig. Jag skriver för dem som sitter längst bak i klassrummet och inte hör allt, inte förstår alla ord och som behöver struktur. Det var där jag satt under hela min skoltid, längst bak, rädd och osäker.
I mitt skrivande försöker jag samtala med eleverna och ge dem överblick och fakta som utgångspunkt för vidare reflektion. Mina ämnen religionskunskap och svenska har det gemensamt att de behandlar livet, hur det ser ut, hur det ska levas och tolkas. Bästa sättet att lära sig på är att i tal och skrift formulera sina tankar."
Börge Ring tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015.
Författare Ingrid Berlin: "Idag har vi elever från flera länder i världen i de flesta klasser. Så nu är det extra viktigt att eleverna lär sig om och får en förståelse för olika kulturer och religioner. Därför har det varit viktigt för Börge och mig att berätta om varje religion utifrån dess egna perspektiv. Vi har också velat förmedla ett innehåll som berör och väcker intresse. Som lärare vet vi hur viktigt det är med levande texter för att eleverna ska tycka att det är roligt och komma med egna reflektioner."

Til toppen

Bøker i serien