Social struktur och mänskligt handlande : En introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Gleerups Utbildning AB
Språk: Svensk
Originaltittel: Social struktur och mänskligt handlande : En introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys
ISBN/EAN: 9789140687296
Omtale Social struktur och mänskligt handlande : En introduktion till kritisk realistisk samhällsanalys

Att förklara och förstå relationen mellan samhälle och individ är en av samhällsvetenskapens mest centrala uppgifter. Är individen styrd av de samhälleliga förhållanden som råder eller är det individen som styr sina egna livsvillkor? De flesta skulle förmodligen svara att detta i grunden är en fråga om ömsesidig påverkan. Hur denna ömsesidiga påverkan mer konkret ser ut och fungerar är emellertid en komplicerad fråga. Den här boken är en introduktion till den kritiska realismens ontologiska, kunskapsteoretiska och metodologiska perspektiv på detta.

I Social struktur och mänskligt handlande visas hur den sociala världen kan förstås, förklaras och undersökas utifrån ett kritiskt realistiskt perspektiv och hur detta perspektiv kan omsättas i konkret forskning.

Samtliga författare är verksamma vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Boken inleds med ett förord av professor Berth Danermark och avslutas med en nyskriven text av professor Margaret S. Archer, som är av central internationell betydelse för utvecklingen av tänkandet inom den kritiska realismen.

Gunnar Gillberg är socionom och fil.dr i arbetsvetenskap, Sofia Persson är fil.dr i sociologi, Daniel Seldén är fil.dr i sociologi och Ulla-Britt Wennerström är fil.dr i sociologi. Samtliga författare är verksamma vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Til toppen