Sosialmedisin (Heftet)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 293
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205399150
Kategori: Sosialt arbeid
Omtale Sosialmedisin
Sosialmedisin gir en innføring i aktuell sosialmedisinsk teori, kunnskap og praksis.

Boken tar opp sosiale forhold av betydning for sykdom og helse i Norge og globalt. Helse- og velferdssystemene i Norge beskrives med særlig vekt på svakstilte grupper. Legers og annet helsepersonells rolle i praktisk sosialmedisinsk arbeid er viet særskilt oppmerksomhet.
Boken belyser det lovmessige grunnlaget for pasienters rettigheter, helsepersonells plikter og legers samfunnsrettede oppgaver. Egne kapitler diskuterer sosialmedisinske behov i utvalgte grupper, som funksjonshemmede, innvandrere og barn og unge.
Den nye utgaven er ajourført, forkortet og grundig revidert for å dekke aktuelle sosialmedisinske temaer.

Til toppen

Flere bøker av John Gunnar Mæland, Kjell Haug, Georg Høyer og Steinar Krokstad: