Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 245
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215030869
Kategori: Sosialt arbeid
Omtale Sosiologi i sosialfagene
Sosiologien bidrar til å se individuelle og samfunnsmessige utfordringer i sammenheng. Dette er kunnskap sosialarbeideren er avhengig av for å kunne gjøre jobben sin. Hjelpen og omsorgen som profesjonsutøverne yter, finner sted i et spenningsfelt mellom folks private liv og hverdagslige utfordringer på den ene siden, og fagprofesjonelle føringer på den andre. For å mestre denne rollen forutsettes kunnskap og bevissthet om de institusjonelle, kulturelle og politiske rammene som det profesjonelle arbeidet foregår innenfor.

Boka består av tre deler. Første del presenterer noen sentrale sosiologiske spørsmål og argumenterer for sosiologiens relevans i det sosialfaglige arbeidet. I andre del presenteres sosiologien gjennom utvalgte tematiske områder. I bokas tredje del blir begreper og teorier fra de første delene brukt i konkrete empiriske felt som er relevante for profesjonelle i sosial- og velferdssektoren.

Boka er skrevet for bachelorstudenter.

Til toppen

Flere bøker av Bennedichte C. Rappana Olsen, Pernille Stornæss Skotte og Gunhild Regland Farstad: