Sosiologi og sosialantropologi (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 380
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788245006278
Omtale Sosiologi og sosialantropologi
Saman med ein spennande og interaktiv nettstad er denne boka eit læreverk i programfaget sosiologi og sosialantropologi i utdanningsprogram for studiespesialisering i den vidaregåande skolen. Boka dekkjer alle dei hovud- og kompetansemåla som er oppgitt i læreplanen. Sentralt i boka står samfunnsvitskaplege tenkjemåtar. Ho tek for seg det vi veit innanfor ulike kunnskapsområde, og ho forklarer korleis vi veit det vi veit. Forfattarane prøver å bruke den erfaringsverda elevane sjølv har, når sosiologiske og sosialantropologiske problemstillingar skal introduserast og ny kunnskap byggjast opp. Slik ønskjer dei at den informasjonen elevane har om samfunnet, blir til kunnskap om samfunnet. Geir Berge er lektor på Laksevåg videregående skole med faga historie, spansk og samfunnsfag. Han har vore med på å utvikle digitale læremiddel og skrive bøker og artiklar innanfor samfunnsfag, kultur og historie. I tillegg underviser han i samfunnsfagdidaktikk på SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen. Leonhard Vårdal er avdelingsleiar i allmennfag ved Stranda vidaregåande skule. Han har nær tretti års erfaring frå undervisning i faga samfunnskunnskap, norsk og historie. Han har tidlegare gitt ut lærebøker i samfunnskunnskap og samfunnslære og har vore med på å utvikle digitale læremiddel.

Til toppen

Andre utgaver

Sosiologi og sosialantropologi
Bokmål Heftet 2007