Spår av ett landskap : bronsålder i Blekinge (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 211
Forlag: MixiPrint
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789198259810
Omtale Spår av ett landskap : bronsålder i Blekinge
Som ingen annan period i vår förhistoria har bronsåldern gjort bestående avtryck i landskapet. Som
eviga påminnelser reser sig längs vägar och höjdstråk
monumentala gravhögar och rösen. På hällar och block
möter tusentals och åter tusentals inknackade bilder
och symboler. Fynd av brons och guld berättar om ett
samhälle med stora sociala skillnader men också om
långväga kontakter. Att Blekinge i likhet med övriga
Sydskandinavien var en del av en större europeisk
kultursfär är tydligt. Det innebär inte att utvecklingen
varit homogen och överallt följt samma mall. I mötet
med lokala erfarenheter och livsmönster har nya
kulturimpulser anpassats och många gånger med
säkerhet fått ett nytt meningsinnehåll. De arkeologiska
undersökningarna är ännu fåtaliga i Blekinge men
under senare år har ett par större, länsomfattande
inventeringsprojekt

Til toppen