Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 75
Forlag: Pedlex
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788283721072
Kategori: Pedagogikk
Omtale Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen
Det er behov for systematisk arbeid med språk, men ikke nødvendigvis som voksenstyrte og planlagte aktiviteter. Å kunne improvisere og gripe språklæringsmulighetene i løpet av barnehagedagen er også viktig. Barns utforsking av bokstaver og skrift er synliggjort i rammeplanen som blant annet løfter fram at personalet skal støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket. Det er derfor viktig at de ansatte i barnehagen har kunnskap om hvordan barn lærer språk. I dette heftet får du vite hvordan du kan legge til rette for at alle barn skal få oppleve mestring, samtidig som barna får utfordringer de kan strekke seg etter.

For de yngste bør det å bade i språk være en naturlig del av den daglige omsorgen, for det er i de nære relasjonene gode språkbad finner sted. Omgivelser som stimulerer og aktiviserer er bra for alle barn, men spesielt er det vesentlig for barn som er flerspråklige eller for barn som har språkvansker.

Det finnes mange måter å bade i språk på, men hvordan ser egentlig språksåpa ut? Og hvordan virker denne språksåpa?

Oppskrift på ei god språksåpe:
Mange nysgjerrige og lekende barn
Engasjerte, observante og kunnskapsrike voksne
Alle voksne benevner det de gjør
Noen deler kreativitet
Inne- og uterom som inviterer til språklig aktivitet
Stor tilgang på materiell og litteratur
Mye tid til i fortelling, dialog og aktiv deltakelse
Utallige møter med nye og spennende ord

Til toppen