Omtale Språket, människan och världen Lärarpaket - Digitalt + Tryckt - Människans språk 1-2
Avsikten med detta lärarmaterial är att ge en tydlig översikt av innehållet i läroboken, peka ut de centrala momenten samt ge tips och idéer för undervisningen.
Här finns en genomgång av kärninnehållet i varje kapitel exempel och tips på hur man kan analysera och vinkla materialet i boken kommentarer, lösningsförslag med mera till övningar, gruppdiskussioner och praktiska laborationer tips till länkar, bredvidläsning eller annat intressant material. Dessutom finns exempel på bildanalys och kommentarer till bok- och länktipsen, fördjupningarna och de digitala övningarna samt förslag på provuppgifter och nedladdningsbara powerpointpresentationer till respektive kapitel.

Til toppen

Flere bøker av Gerd Carling, Victoria Johansson, Arthur Holmer, Gilbert Ambrazaitis, Annika Andersson, Mats Andrén, Petra Bodén, Johan Frid, Marianne Gullberg, Merle Horne, Gisela Håkansson, Roger Johansson, Susan Sayehli, Mechtild Tronnier og Caroline Willners: