Språkintro 2 Elevpaket - Digitalt + Tryckt (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 240
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144123028
Omtale Språkintro 2 Elevpaket - Digitalt + Tryckt
I denna helt nyskrivna läromedelsserie får eleverna, med stöd i beprövad forskning, goda möjligheter att snabbt och enkelt ta till sig nödvändiga, grundläggande kunskaper i svenska språket. Språkintro består av tre böcker med ökande progression och vänder sig framför allt till nyanlända ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet. Materialet är uppbyggt utifrån beprövad forskning kring genrepedagogik, ett formativt arbetssätt samt en kontrastiv språksyn. Språkintro består av tre separata titlar med ökande svårighetsgrad. I böckerna ingår ett digitalt läromedel som ger eleverna en mängd möjligheter att repetera, fördjupa och gå vidare. Här finns till exempel alla texter inlästa, diktamens- och uttalsövningar och en mängd självrättande övningar för stavning, ordföljd, grammatik och övrig språkriktighet.

Språkintro 2
Språkintro 2 fortsätter där Språkintro 1 slutar. Utifrån samma modell för progression och struktur behandlas till exempel lässtrategier, genrer, muntliga presentationer, egen textproduktion och berättartekniska drag. De teman som finns är framför allt de som behövs för att underlätta arbetet i andra skolämnen, samtidigt som språket i praktisk användning hela tiden tränas och utvecklas.

Elevpaket
För att skapa bästa förutsättningar för ett varierat lärande ingår både det digitala läromedlet och den tryckta boken i elevpaketen till Språkintro. Paketets delar samverkar så att eleven kan använda olika verktyg för att på bästa sätt tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Det blir bättre så, tänker vi. I det digitala läromedlet finns alla kapitel i böckerna inlästa, både text och övningar, så att eleverna på ett enkelt sätt kan lyssna på uttalet. Den stora mängden interaktiva övningar ger träning på grammatik, ordbildning, ordföljd och diktamen. Övningarna ger dessutom nödvändig mängdträning och ger eleverna direkt återkoppling.

Digitalt läromedel
I det digitala läromedlet får eleverna en mängd möjligheter att förbereda sig, repetera, fördjupa och gå vidare. Här finns alla texter, dialoger och övningar inlästa, diktamens- och uttalsövningar och en mängd självrättande uppgifter för stavning, ordföljd, grammatik och övrig språkriktighet.

Elevbok och övningshäfte
Genom tydligt avgränsade kapitel, med en sammanhållen progression, lär sig eleverna såväl vardagsspråk som ämnesord och andra facktermer. Varje kapitel lotsar eleverna igenom en väl genomtänkt blandning av lästexter, dialoger, diskussionsuppgifter, uttalsträning, skrivuppgifter, lyssna-övningar och ordträning. I elevboken ingår ett separat övningshäfte med ytterligare skrivträning. Det digitala läromedlet är giltigt i ett år. Språkintro-serien består av: Språkintro 1, Språkintro 2 och Språkintro 3 (Språkintro 3 utkommer hösten 2019).

Til toppen