Språklekar efter Bornholmsmodellen - en väg till skriftspråket (Spiral)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 146
Forlag: Baltic JCS
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789197877459
Omtale Språklekar efter Bornholmsmodellen - en väg till skriftspråket
Bornholmsmodellen introducerades i Sverige redan 1994, efter att det vetenskapliga Bornholmsprojektet avslutades 1989. Resultatet från projektet var övertygande. Dagliga språklekar visade sig förbereda barnen inför läsningen och underlätta lässtarten. Språklekstunderna gav stora vinster, speciellt för barn som bedömdes ligga i riskzonen för att utveckla dyslexi.

Författaren kom i kontakt med Bornholmsprojektet under mitten av 1980-talet då hon bl.a. arbetade med projektbarnens resultat från olika test. Hon översatte och bearbetade den danska förlagan med språklekar och gav den namnet Bornholmsmodellen. I boken presenteras Bornholmsmodellen i originalversion med 32 veckors fullständiga planeringar för förskoleklass. Dessutom finns veckoplaneringar för de åtta veckor, som språklekarna repeteras i åk 1 samt åtta veckors planering för förskolan. Här uppmärksammas speciellt lyssnandelekar och rim & ramsor. Den fullständiga modellen omfattar 6 nivåer. Förutom de två nivåerna, som nämnts ovan, finns även språkar med meningar och ord, stavelser, lyssna på hur ord låter i börja/slutet (fonem) samt dela upp och föra samman fonem. Bildkort och bokstavskort gör språklekarna mer konkreta. Dessa säljs separat. Bornholmsmodellen omfattar även annat tilläggsmaterial, såsom spel och en applikation, Bornholmslek. Dessutom finns normerade grupp-prov för att på ett snabbt och effektivt sätt få en uppfattning om barnens fonologiska medvetenhet samt bokstavskännedom.

Fil.lic Ingrid Häggström är utbildad lågstadielärare och har en lång erfarenhet inom området läsning och skrivning, Hon har under många år arbetat i olika forskningsbaserade läsprojekt. Hon har också arbetat som universitetslektor inom lärarutbildningen (F-3). Nu arbetar hon främst med att utveckla Bornholmsmodellen genom att tillföra pedagogiskt material för den aktuella åldersgruppen. Hon är också anlitad föreläsare inom lärarfortbildningar och arrangerar även egna kurser.

Til toppen