Språklig mångfald i klassrummet (Heftet)

Forfatter:

, , , , , og

Lena Vestlin (Oversetter)

Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 158
Forlag: Lärarförlaget
Språk: Svensk
Oversatt av: Vestlin, Lena
ISBN/EAN: 9789188149183
Omtale Språklig mångfald i klassrummet

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande saknar många lärare kunskap om undervisningsformer där elevernas språkliga resurser tas tillvara.

Åsa Wedin är lektor i svenska som andraspråk och professor i pedagogiskt arbete. I antologin Språklig mångfald i klassrummet visar hon tillsammans med fem forskare och praktiker på olika sätt att konkret arbeta med detta i klassrummet. Boken vänder sig till lärare i grundskolan och specialskolan och de flesta exemplen är hämtade från årskurs F6.

Kort sagt kommer det kulturella, språkliga och intellektuella kapitalet i våra samhällen att öka dramatiskt när vi slutar se barn med kulturella och språkliga olikheter som ett problem som ska lösas och i stället öppnar våra ögon för de // tillgångar de för med sig.
Jim Cummins, professor i språkvetenskap och föregångare inom forskning kring flerspråkighet och andraspråksutveckling.

Innehåll

Medverkande

Förord

Introduktion
Åsa Wedin

Flerspråkighet som resurs för lärande
Åsa Wedin

Transspråkande för förstärkt flerspråkighet
Gudrun Svensson & Ann-Christin Torpsten

Jag tycker det är bra med translanguaging
Ann-Christin Torpsten & Gudrun Svensson

Jag tror att det hjälper min hjärna att växa
Jim Cummins

Att arbeta med nyanlända på flera språk
Anneli Wessman

Flerspråkighet och teckenspråkiga miljöer
Karin Allard

Til toppen