Statsansatteloven (Innbundet)

lov 16. juni 2017 nr.67 om statens ansatte mv.

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 327
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215030838
Kategori: Jus
Omtale Statsansatteloven
Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) regulerer arbeidsforhold i staten. Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven fra 1983.

Denne lovkommentaren gir en grundig innføring i statsansatteloven og inneholder kommentarer til hver paragraf i loven samt innledninger til hvert kapittel. I tillegg inneholder boken et mer generelt innledningskapittel. Kommentarene til statsansatteloven er supplert med omtale av sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og annen relevant lovgivning. I boken er det blant annet gitt en særlig bred omtale av
- ansettelsesprosessen i staten
- adgangen til midlertidig ansettelse
- fortrinnsrett
- arbeidsgivers styringsrett
- oppsigelse, avskjed og disiplinærreaksjoner
- saksbehandlingsregler

Boken er skrevet for alle som har befatning med arbeidsrettslige spørsmål i statlig sektor. Kommentarene er utformet med sikte på å gi veiledning til ledere, ansatte i personalfunksjoner og tillitsvalgte i statlig sektor samt advokater og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål.

Ingeborg Moen Borgerud og Agathe Løwenborg er partnere i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Emilie Veggeland Knudsen er advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

Til toppen