Statsbyggnad : den offentliga maktens organisation (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 110
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144093277
Omtale Statsbyggnad : den offentliga maktens organisation

Det råder en klassisk motsättning mellan demokrati och byråkrati. Demokrati, som bygger på värden som jämlikhet, delaktighet och individualitet, ställs inte sällan i kontrast till den offentliga förvaltningens krav på hierarki, specialisering och opersonlighet. Denna översikt över dagens offentliga sektor är ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan demokrati och byråkrati.

Den offentliga makten utövas i ett samspel mellan många olika myndigheter och organisationer. I boken ges en tydlig och kortfattad beskrivning av hur makten är organiserad på statlig, regional, kommunal och internationell nivå. Det visar sig att dagens maktstruktur i mycket bestämts av tillfälligheter. Den offentliga makten i en demokrati måste emellertid ytterst grundas på att medborgarna förstår och samtycker till statsskickets grunder. I denna nya upplaga har faktauppgifter aktualiserats.

Statsbyggnad – den offentliga maktens organisation vänder sig i första hand till studenter i statsvetenskap och offentlig förvaltning men bör vara intressant läsning för alla som intresserar sig för frågor om makt, inflytande, demokrati och legitimitet.


Sjunde upplagan

Til toppen