Omtale Stora kyrkor och små församlingar : Nytänkande med idéer om framtiden
Överflödiga stora kyrkor kan få nytt liv
Mycket av debatten idag handlar om tomma stora kyrkor, dyrt underhåll och sekularisering. Risken är att de negativa frågorna blir dominerande och leder till resignation.
Boken handlar om hur arkitekter, antikvarier och teologer tillsammans under två år arbetat med olika studier att förminska överstora kyrkorum till en yta som motsvarar dagens behov, och samtidigt skapa utrymmen för ny, utökad verksamhet. Att genom ombyggnad integrera församlingshemmets aktiviteter, exempelvis konfirmandundervisning, körövningar, barnverksamhet, samtalsgrupper, kulturprogram och även administration.
Förhoppningen är att genom att öka kyrkobyggnadens användningsområden kunna undvika framtida nedläggningar.
Boken vill öppna upp för kreativitet och förnyelse, som i bästa fall kan bli en förnyelse för hela den kyrkliga verksamheten i en församling.

Til toppen

Flere bøker av Gunnar Granberg, Jerk Alton, Björn Björck, Johan Dellbeck, Mats Fredriksson, Åsa Flarup-Källmark, Per Olof Gradin, Gunnar Granberg, Lotta Gustafsson, KG Hammar, Kalle Johansson, Gösta Kilgren, Henrik Lehman, Magnus Myrberg, Björn Norman, Markus Ravegård, Claes Reichmann, Anna Röjdeby, Bengt Svensson, Sven Åberg og Ingalill Karlsson Öhrfeldt: