Storstadens omvandlingar : postindustrialism, globalisering och migration. Göteborg och Malmö (Heftet)

Forfatter:

, , , , , , , , , , og

Omtale Storstadens omvandlingar : postindustrialism, globalisering och migration. Göteborg och Malmö
Denna bok handlar om de omvandlingar som två storstäder, Göteborg och Malmö, genomgått under de senaste decennierna. Den framhåller tre förhållanden: postindustrialism, globalisering och migration.
Den postindustriella utvecklingen har inte bara förändrat städernas ekonomiska liv utan också stadslandskapet. Denna utveckling är i sin tur sammanflätad med den ekonomiska globaliseringen. På folkhemmets tid var Göteborg och Malmö infogade i nationella politiska mål. För de två städerna handlar det idag om anpassning till den globaliserade marknaden. Samtidigt har den globala omflyttningen av männi-skor gjort städerna mångkulturella. Även om Göteborg och Malmö inte direkt kan jämföras med Los Angeles eller andra »globala städer» kan liknande konfliktmönster, med bas i etnisk, social och kulturell särbehandling, skönjas också här.

Boken ingår i Skriftserien STUDIER AV SAMTIDSKULTUR som utges av Centrum för Kulturstudier vid Göteborgs universitet.

Ove Sernhede är professor i socialt arbete och Thomas Johansson i socialpsykologi. Båda är verksamma vid Centrum för kulturstudier vid Göteborgs universitet.

Til toppen

Flere bøker av Thomas Johansson, Ove Sernhede, Thomas Johansson, Ove Sernhede, Bo Öhrström, André Jansson, Ingrid Martins Holmberg, Joakim Forsemalm, Per-Markku Ristilammi, Åsa Andersson, Philip Lalander og Catharina Thörn: