Straffansvar (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 193
Forlag: Wolters Kluwer
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139207245
Omtale Straffansvar
"Straffansvar" är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för att kunna avgöra om brott begåtts redovisas viktiga rättsfall, och ytterligare praktiska exempel presenteras för att underlätta förståelsen av regelsystemet.

Till denna nionde omarbetade upplaga har Jack Ågren tillkommit som ny självständig författare. Den nya upplagan har anpassats till de förändringar av rättsläget som skett sedan utgåvan av senaste upplagan. Utöver att boken har uppdaterats har vissa avsnitt omarbetats och några nya avsnitt lagts till. I viss omfattning har textavsnitt utmönstrats och ersatts av ny text. I vissa avsnitt har textinnehållet kompletterats och fördjupats. I mycket följer systematik och rubriksättning tidigare upplagor.

"Straffansvar" är främst riktad till studerande i ämnet straffrätt på juristprogrammet och andra utbildningsprogram samt till praktiskt verksamma jurister.

Til toppen