Straffegjennomføring (Heftet)

etter lov av 18. mai 2001 nr. 21

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 442
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276349368
Kategori: Jus
Omtale Straffegjennomføring
Straffegjennomføringsloven trådte i kraft 1. mars 2001. Boken gir en oversikt over bestemmelsene i loven, sett i sammenheng med tilhørende forskrifter og retningslinjer. Den inneholder også en kort redegjørelse for bestemmelser i straffeloven og straffeprosessloven som gjelder varetektsfengsling, samfunnsstraff, forvaring, innkalling til straffegjennomføring, soningsutsettelse, program mot ruspåvirket kjøring og narkotikaprogram med domstolskontroll.

Denne andre utgaven er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk. Siden første utgave forelå har det skjedd flere endringer i straffegjennomføringsloven og det er utarbeidet nye forskrifter, retningslinjer og rundskriv. Ny utgave er også supplert med relevant rettspraksis, uttalelser fra Sivilombudsmannen og praktiske eksempler.

Straffegjennomføring er i første rekke skrevet som en lærebok for aspirantene ved Fengselsskolen. Den er også relevant for ansatte i kriminalomsorgen. Videre er den egnet for politi, dommere, advokater og alle andre som ønsker å få en generell innføring i straffegjennomføringsrett.

Til toppen

Andre utgaver

Straffegjennomføring
Bokmål Heftet 2017