Straffegjennomføring og straffutmåling (Heftet)

Rettsavgjørelser, uttalelser fra Sivilombudsmannen, kommentarer

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 170
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276347586
Kategori: Jus
Omtale Straffegjennomføring og straffutmåling
Boken inneholder utdrag fra rettsavgjørelser i perioden 2002–2007 som dreier seg om gjennomføring av straff og straffutmåling: brudd på vilkår for prøveløslatelse, brudd på vilkår for samfunnsstraff, spørsmål om dobbeltstraff, varetektsfradrag, idømmelse av forvaring, øvrige avgjørelser om forvaring (gjeninnsettelse, forlengelse av tidsrammen og prøveløslatelse) samt innsettelse og opphold i høyrisikoavdeling. Boken inneholder også utdrag fra Sivilombudsmannens årsmeldinger 2002–2006, herunder saker om saksbehandlingstid, bruk av flermannsrom og dublering, bruk av politiarrest, m.m. Alle emnene har en teoretisk innledning med kommentarer.

Straffegjennomføring og straffeutmåling er relevant som oppslagsverk for jurister og andre som arbeider med strafferett og straffegjennomføring: dommere, politijurister, etterforskere, forsvarere og ansatte i kriminalomsorgen. Den egner seg også for andre som er interessert i å lære og forstå strafferett og straffegjennomføring, herunder forvaringssystemet: aspiranter på Fengselsskolen, jusstudenter, kriminologistudenter, studenter ved Politihøgskolen og Journalistutdanningen, innsatte/domfelte og pårørende. Boken er et godt hjelpemiddel for å finne frem til relevant rettspraksis og få en enkel teoretisk innføring i de ulike emnene.

Til toppen