Straffeprosessloven (Innbundet)

bind 2

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 860
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215013770
Kategori: Jus
Omtale Straffeprosessloven
Det er gått 10 år siden forrige utgave, og blant de viktigste endringene kan nevnes nye regler om hurtigere straffesaksbehandling, erstatning etter strafforfølging, begrensninger i adgangen til dokumentinnsyn og bevisførsel, ny organisering av etterforsking av anmeldelser mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten, adgang til romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet, utvidelse av DNA-registeret og styrket stilling for fornærmede og etterlatte.Siden forrige utgave er det foretatt endringer i over 300 paragrafer (i tillegg til endringene i forbindelse med ikraftsetting av tvisteloven), og loven har fått 46 nye paragrafer.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Til toppen

Andre utgaver

Straffeprosessloven
Bokmål Innbundet 2020

Flere bøker av Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther: