Studio Svenska 4 Diagnos Lärarhäfte (Heftet)

Serie: Studio Svenska åk 6-9 

Forfatter:

, , , og

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 32
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789121218655
Omtale Studio Svenska 4 Diagnos Lärarhäfte
En tydlig ledstång
Ett läsvänligt och roligt läromedel som tack vare det tydliga upplägget ger plats för dina egna idéer. Det är modernt, heltäckande och följer såväl undervisningstradition som kursplan.

Läs mer
Att undervisa med Studio Svenska ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs i läroplanerna. Det finns gott om stöd för att eleven skall kunna utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera olika texter, anpassa sitt språk till olika sammanhang och urskilja språkliga strukturer och söka och värdera information. Det centrala innehållet i ämnesplanen representeras väl i Studio Svenska genom texter och övningar i grundböckerna, studieböckerna och bredvidmaterialen - observera att endast grundböckerna finns kvar på lager.

Utmärkande drag
- Återkommande arbetsområden med tydlig progression genom de olika årskurserna
- Gott om textutdrag ur olika genrer och epoker
- Bred bas att stå på
- Enkel att använda som språngbräda för egna kreativa komplement

Våra fem grundprinciper:
- Klassiskt innehåll möter modernt, kritiskt tänkande.
- Genuint enkel struktur där de väl avgränsade momenten återkommer i varje skolår. Det gör det enkelt för dig att lägga in ditt eget material.
- Genreindelning av litteraturen ger dig möjlighet att variera vilka böcker som ni ska fördjupa er i.
- Uppgifter som på ett kreativt och roligt sätt tränar allt från färdighetsträning till bildanalys och argumentation.
- Diagnosmaterial för individualisering och uppföljning av varje elev. Ett perfekt hjälpmedel inför de nationella proven.
Arbetsgång: Varje skolår innehåller en grundbok, en studiebok och ett diagnoshäfte.

Studio Svenska har ett klassiskt innehåll som följer såväl undervisningstradition som kursplan och är kombinerat med ett modernt kritiskt tänkande. Litteraturen är en viktig del i elevernas språkliga och kulturella utveckling och litteraturen har därför fått en framträdande plats.
Studio Svenska är en tydlig ledstång för dina elever till de viktigaste baskunskaperna. Målet är att få med hela klassen och ge utrymme för eget arbete. Materialet är enkelt och tydligt strukturerat och därför lätt att förstå och arbeta med. För att ge dig möjlighet att följa varje elev individuellt har vi gjort ett diagnoshäfte som ger dig en profil av elevens kunskaper inom de olika momenten.

Enkel struktur med de viktigaste baskunskaperna
I grundboken finns följande kapitel:
- Studieteknik
- Skrivarskola
- Tala
- Litteratur
- Språkträning
- Språkhistoria
- Massmedier
- Uppslagsdel

Grundboken
I början av varje kapitel finns en informationsruta där det står vad eleverna kommer att lära sig i kapitlet. Meningen är att lärare och elev tillsammans ska gå igenom dessa, både för att se vad eleverna har för förkunskaper men också för att ge dem viss förförståelse.
Avsnitten i grundboken avslutas med uppgifter. På ett kreativt och roligt sätt får eleverna träna allt från färdighetsträning till bildanalys och argumentation.
Litteraturen är en viktig del i elevernas språkliga och kulturella utveckling. Litteraturen har därför fått en framträdande plats. Varje litteraturavsnitt innehåller också tips på andra böcker i genren som eleverna kan läsa.
Uppslagsdelen, som avslutar varje grundbok, innehåller stavning, skrivregler, ordklasser och satsdelar. Uppslagsdelen är till för eleverna själva och innehåller inga uppgifter. Den ger eleverna möjlighet att själva söka den information de behöver.

Til toppen

Bøker i serien