Styring og vern ; Oppgaver i arbeidsrett (Heftet)

arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202340902
Kategori: Jus
Omtale Styring og vern ; Oppgaver i arbeidsrett
Pakken består av Styring og vern. Arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner og Oppgaver i arbeidsrett, begge skrevet av Gerd Engelsrud.


Styring og vern gir en oversikt over de fleste emner innenfor arbeidsretten - både på individuelt og kollektivt nivå. Boken skiller seg fra andre arbeidsrettslige framstillinger ved at kommuner og fylkeskommuner står i fokus. Generelle emneområder som tilsetting, lønn, arbeidstid, ferie, arbeidsmiljø, oppsigelse, avskjed, vern mot diskriminering, håndheving, tvister og tilsyn, tillitsvalgte, fagforeninger, tariffavtaler og arbeidskonflikter behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i kommunesektoren. Det kommunalrettslige og praktiske perspektivet vektlegges gjennom konkrete problemstillinger, henvisninger til Kommunenes personalhåndbok, uttalelser fra Sivilombudsmannen og likestillings- og diskrimineringsnemnda, samt avgjørelser truffet av tvisteløsningsnemnda og domstolene.
Boken er ajourført fram til 15. juni 2009.


Oppgaver i arbeidsrett er et praktisk hjelpemiddel for å lære arbeidsrett. Boken er oversiktlig og lett å finne fram i. Blant annet løfter forfatteren fram sentrale elementer ved hjelp av margkommentarer. Oppgaveheftet er inndelt etter de samme temaene som boken Styring og vern. Arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner.

Til toppen

Flere bøker av Gerd Engelsrud: