Omtale Svensk rätt i EU : en antologi
Inför Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) fanns många farhågor om stora förändringar av svensk rätt. I den här antologin diskuterar vi vad EG-rätten har betytt för svensk rätt på ett antal rättsområden. Ambitionen är att belysa om förändringarna av svensk rätt innebär eller redan har inneburit en anpassning, i så fall i vilken riktning och på vilket sätt.

Utvecklingen inom EG-rätten är dynamisk. Det är inte bara en fråga om att anpassa en nationell lagstiftning till ett givet rättsläge på europanivå. Tvärtom pågår inom EG-rätten en mycket snabb utveckling som hela tiden uppdaterar det normativa tryck som riktas mot de nationella rättsordningarna och ställer nya krav på nationell respons. Följaktligen diskuteras i flera bidrag förslag till ny lagstiftning i ljuset av nya EG-direktiv och andra regleringar.

Til toppen

Flere bøker av Örjan Edström, Örjan Edström, Görel Granström, Tom Madell, Tobias Indén, Kristina Löfwall, Catharina Calleman, Lars Hansson, Johan Lindholm, Mattias Derlén, Johanna Niemi-Kiesiläinen, Staffan Ingmanson, Serkan Ekiz, Ruth Mannelqvist og Lena Wennberg: