Talking English 1-3. Elevbok - Pictures and Practice (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 56
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144091938
Omtale Talking English 1-3. Elevbok - Pictures and Practice

Aktivitet, kreativitet, fantasi, respekt, självförtroende och glädje!

Det är de sex hörnpelare som är basen i vårt engelska huvudläromedel Talking English. Med detta tränas eleverna i att både våga och vilja tala engelska.

Målsättningen med Talking English är

att ge alla elever en chans att våga tala engelska och agera efter individuell förmåga, att eleverna ska respektera varandra och uppskatta varandras kunskaper, att ge eleverna en möjlighet att göra sig förstådda på engelska i vardagliga situationer, att eleverna ska förstå en enkel muntligt berättad text på engelska.

Talking English-materialet för åk 1–3 bygger på tre moment; Phrases, Wordbox och Rhymes & Songs.

PHRASES

Fraserna som ingår är givna i form av en fråga och ett svar. Ett samtal är ju ofta uppbyggt så. Fraserna är hämtade ur vardagliga situationer som eleverna känner igen, och som är användbara barn emellan. Inlärning av fraser sker tillsammans i grupp med hjälp av rytm – handklapp i takt eller otakt. Fraserna dokumenterar elevernas i sin egentillverkade Talking-book.

WORD-BOX

De ord som ingår i fraserna är hämtade ur elevens vardag. Eleverna lär sig nya ord med hjälp av bilder eller föremål som illustrerar ordens betydelse. Orden dokumenteras i form av bildkort som eleven klipper ut och målar (finns som kopieringsunderlag i lärarpärmen). Korten förvaras i "Word-box", en ordlåda som eleverna gör själva. Bildkorten används sedan till olika spel, som ger goda tillfällen till att träna på orden.

RHYMES & SONGS

Ramsorna och sångerna finns i sångboken English Nursery Rhymes, och presenteras för eleverna i form av en saga. Läraren berättar sagan utifrån anvisningar i handledningen. När eleverna har lyssnat på sagan lär de sig ramsan/sången i grupp med hjälp av rörelser.

KOMPONENTER

Talking English består av elevboken Pictures & Practice, och en lärarpärm som inkluderar boken English Nursery Rhymes och tillhörande cd.

PICTURES & PRACTICE

Elevboken är en övnings- och arbetsbok med läckra färgbilder som ska inspirera eleverna till att kommunicera med inlärda fraser och ord. Här finns också uppgifter där eleverna ska rita, måla och berätta.

I Pictures & Practice arbetar eleverna oftast parvis eller flera, men ibland också på egen hand. Eleverna använder bara en enda bok under tre år.

ENGLISH NURSERY RHYMES

Sångboken English Nursery Rhymes innehåller alla ramsor och sånger som ingår i Talking English 1–3. Samtliga sånger och ramsor finns inspelade på cd. Dessutom finns noter och gitarrackord till alla sånger. Extra exemplar av sångbok och cd kan beställas separat.

Til toppen