Talking English 1-3. Elevbok : Pictures and Practice (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1997
Antall sider: 56
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789171791726
Omtale Talking English 1-3. Elevbok : Pictures and Practice
Aktivitet, kreativitet, fantasi, respekt, självförtroende och glädje!

Det är de sex hörnpelare som är basen i vårt engelska huvudläromedel Talking English. Med detta tränas eleverna i att både våga och vilja tala engelska.

Målsättningen med Talking English är


-
att ge alla elever en chans att våga tala engelska och agera efter individuell förmåga,

-
att eleverna ska respektera varandra och uppskatta varandras kunskaper,

-
att ge eleverna en möjlighet att göra sig förstådda på engelska i vardagliga situationer,

-
att eleverna ska förstå en enkel muntligt berättad text på engelska.Talking English-materialet för åk 1–3 bygger på tre moment; "Phrases", "Wordbox" och "Rhymes & Songs".


Phrases
Fraserna som ingår är givna i form av en fråga och ett svar. Ett samtal är ju ofta uppbyggt så. Fraserna är hämtade ur vardagliga situationer som eleverna känner igen, och som är användbara barn emellan. Inlärning av fraser sker tillsammans i grupp med hjälp av rytm – handklapp i takt eller otakt. Fraserna dokumenterar elevernas i sin egentillverkade Talking-book.


Word-box
De ord som ingår i fraserna är hämtade ur elevens vardag. Eleverna lär sig nya ord med hjälp av bilder eller föremål som illustrerar ordens betydelse. Orden dokumenteras i form av bildkort som eleven klipper ut och målar (finns som kopieringsunderlag i lärarpärmen). Korten förvaras i "Word-box", en ordlåda som eleverna gör själva. Bildkorten används sedan till olika spel, som ger goda tillfällen till att träna på orden.


Rhymes & Songs
Ramsorna och sångerna finns i sångboken English Nursery Rhymes, och presenteras för eleverna i form av en saga. Läraren berättar sagan utifrån anvisningar i handledningen. När eleverna har lyssnat på sagan lär de sig ramsan/sången i grupp med hjälp av rörelser.


Komponenter
...

Til toppen