Tilbudsplikt ved oppkjøp (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 195
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215023694
Kategori: Jus
Omtale Tilbudsplikt ved oppkjøp
Tilbudsplikt ved oppkjøp gir en grundig fremstilling av verdipapirhandellovens bestemmelser om tilbudsplikt ved oppkjøp av noterte selskaper. Størst oppmerksomhet er viet sentrale spørsmål som vilkårene for tilbudsplikt, herunder konsolidering, og kravene til minstepris i pliktige tilbud. Også øvrige sider ved pliktige tilbud, som kravene til tilbudsdokument, oppgjørsgaranti og målselskapets uttalelse er behandlet inngående.I sin fremstilling av reglene om pliktige tilbud redegjør forfatteren grundig for hvordan børsen som tilbudsmyndighet praktiserer reglene. Den norske reguleringen er gjennomgående vurdert mot løsninger som er valgt i andre jurisdiksjoner. Boken gir dessuten atskillig informasjon om hvordan oppkjøp faktisk gjennomføres i det norske markedet.

Boken retter seg primært mot dem som arbeider med verdipapirrett i praksis. Den vil derfor være nyttig for advokater, jurister i forvaltningen og andre som ønsker kunnskap om viktige regler ved oppkjøp av noterte selskaper.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Til toppen