TitaNO Biologi (Kartonert)

Serie: Titano 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Kartonert
Utgivelsesår: 2008
Forlag: Gleerups Utbildning AB
Språk: Svensk
Originaltittel: TitaNO Biologi
Serie:
ISBN/EAN: 9789140661173
Omtale TitaNO Biologi

TitaNO Biologi Faktabok är en modern och lättillgänglig lärobok i biologi för grundskolans årskurs 7-9 anpassad till Lgr11. Den unika uppdelningen av varje kapitel i en basdel och en fördjupningsdel (Läs mer) möjliggör hög grad av individualisering av innehållet.

Kapitlen i TitaNO Biologi Faktabok är uppbyggda på följande sätt:
Inledande bild med tillhörande fundera-fråga som anknyter till kapitlets innehåll. Denna kan tjäna som underlag för en inledande diskussion där du som lärare får inblick i vad eleverna redan kan om det kommande kapitlet och hur de uttrycker sitt kunnande. 
Kapitlen är uppdelade i en basdel och en fördjupningsdel. Basdelen ger de grundläggande baskunskaperna kopplade till det centrala innehållet i Lgr11. Språket är enkelt och innehållet tar sin utgångspunkt i elevens vardag. Fördjupningsdelen är mer teoretisk och ger djupare inblick i de biologiska förklaringsmodellerna.
Täta frågekontroller där eleven kan testa sig på det hon läst. Frågorna är av två slag. Testa dig är enklare frågor direkt kopplade till textens innehåll. Tänk ut är frågor av högre svårighetsgrad där eleven kan behöva ta hjälp av andra källor än läroboken för att komma fram till ett korrekt svar.
Avslutande sammanfattning.

TitaNO Biologi finns inläst som ljudfil. Du hittar ljudfilerna i bokens elevwebb på gleerups.se. Webben kommer du åt genom att klicka på fliken som heter "Prova" och sedan på "Demo".

TitaNO Biologi Faktabok passar dig som:

vill att klassen ska ha tillgång till allt stoff och arbeta med samma faktabok söker ett material som underlättar individualising och fungerar även för svaga elever söker ett färdigt koncept för den experimentella undervisningen vill ha inspirerande, innehållsrika webbar vill ha ett läromedel som är anpassat till Lgr11

Författare är Anders Henriksson med mångårig erfarenhet som NO-bokförfattare och som biologilärare.

Til toppen

Bøker i serien