Tolking i justissektoren (Heftet)

En innføring i tolking i retten, hos politiet, barnevernet, i asylsaker og i fengselet

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 476
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202604127
Kategori: Jus
Fag: Engelsk og fremmedspråk, Norsk som andrespråk, Politifag og kriminalomsorg, Sivilprosess og tvisteløsning, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Omtale Tolking i justissektoren
Tolking i justissektoren gir en grundig innføring i tolketeknikkene som brukes og etikken som gjelder for tolking generelt og for justissektoren spesielt. Også de reglene som ligger til grunn for de enkelte tolkesituasjonene behandles. De mange praktiske, etiske og språklige dilemmaene tolken må ta stilling til i sitt arbeid beskrives og drøftes i detalj, i tillegg gis en innføring i de viktigste lovene og begrepene som en habil rettstolk må kjenne til.

For brukerne er det avgjørende at tolken har kunnskap om det det skal snakkes om, fremheves av alle brukere, også utenfor justissektoren. Denne boka er et verktøy som gir tolken denne realiakunnskapen og setter den i en tolkefaglig kontekst. Fremstillingen er tett knyttet opp mot den norske virkeligheten slik tolken møter den i sitt arbeid i rettssalen, samt ved tolking i politiavhør, asylintervju, for innsatte i fengsel og i barnevernssaker.

Tolking i justissektoren har omfattende henvisninger til nett- og papirbaserte terminologikilder innen de forskjellige emneområdene og et fyldig stikkordregister, som er et godt utgangspunkt for terminologiarbeid på andre språk. Dette er den eneste fremstillingen om rettstolking på norsk.

Til toppen