Träff på texten 4 Elevpaket - Digitalt + Tryckt (Heftet)

Forfatter:

, , , , og

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 60
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144131900
Omtale Träff på texten 4 Elevpaket - Digitalt + Tryckt
I Träff på texten möter eleverna de texttyper som ingår i kursplanen i svenska: berättande, instruerande, beskrivande, argumenterande och förklarande text. Arbetsgången utgår från en förenklad cirkelmodell och ger ett tryggt arbetssätt med stöttning som de behöver för att utveckla sitt läsande och skrivande.

Gemensam genomgång
I den gemensamma genomgången får eleverna gemensamt läsa och analysera en text som finns i elevboken. De får arbeta med textens språkliga uppbyggnad och språkliga drag i efterföljande uppgifter. I det digitala läromedlet kan man lyssna på elevbokens innehåll med textföljning och titta på instruerande filmer. Popup-bilder i texterna hjälper till med förståelsen av textens innehåll. Digitala övningar ger möjlighet att träna på ord och uttryck i texten inför läsningen och att öva på texttypens struktur och kännetecken.

Arbete i par
Eleverna möter ytterligare en, något enklare, text och får fler tillfällen att träna på och befästa texttypens struktur och kännetecken. Även till arbetet i par finns det instruerande filmer och digitala övningar.

Läsa eller lyssna på tre texter i textbanken
Textbanken i det digitala läromedlet innehåller tre texter inom varje texttyp. Varje text finns i tre nivåer och låter eleverna utveckla både sin läsförmåga, utifrån sin individuella läsutveckling, och sina kunskaper om texttypen.

Gemensamt skrivande
Inför skrivandet möter eleverna tre elevexempel på olika nivåer. Texterna hjälper eleverna att utveckla förmågan att se kvalitet i texter för att på så sätt kunna bedöma sina egna styrkor och utvecklingsbehov.
Klassen skriver därefter en gemensam text och använder stödstrukturer för planering av skrivandet och bedömning av texten.

Individuellt skrivande och skapande av en multimodal text
Eleverna skriver slutligenen egen text med ett tydligt syfte och en verklig mottagare. Här möter de återigen konkreta stödstrukturer för planering och bedömning. Eleverna får konkreta tips på hur de kan arbeta vidare med sin text och göra den multimodal.

Elevpaket
Elevbok


Elevboken inleds med en detaljerad och lättöverskådlig innehållsförteckning som visar både det tryckta och digitala innehållet.

Varje kapitel inleds med att den aktuella texttypen presenteras.

En tydlig arbetsgång och en lättillgänglig layout gör det lätt att orientera sig i boken.

Kapitlet avslutas med en checklista som är ett konkret stöd i skrivprocessen.

Digitalt läromedel
I elevpaketet ingår även ett digitalt läromedel.


Här finns hela elevboken inläst av en skådespelare och textföljning.

Popup-bilder i elevbokens texter ger konkret hjälp med förståelsen.

Korta och instruktiva filmer ger möjlighet att lära sig eller repetera moment.

Interaktiva övningar med direkt återkoppling ger möjlighet att öva så många gånger som man behöver. Övningsresultaten sparas så att det enkelt går att se vilka övningar som är klara och vilket resultatet blev.

Textbanken innehåller tre texter till varje texttyp för individuellt läsande...

Til toppen

Flere bøker av Sara Erebrandt, Kristina Lundgren, Bim Wikström, Camilla Dahlson, Sofia Johansson og Anette Jelvemark Nordqvist: