Träff på texten 4 Lärarpaket - Digitalt + Tryckt (Spiral)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 134
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144131924
Omtale Träff på texten 4 Lärarpaket - Digitalt + Tryckt
I Träff på texten möter eleverna de texttyper som ingår i kursplanen i svenska: berättande, instruerande, beskrivande, argumenterande och förklarande text. Arbetsgången utgår från en förenklad cirkelmodell och ger ett tryggt arbetssätt med stöttning som de behöver för att utveckla sitt läsande och skrivande.

Gemensam genomgång
I den gemensamma genomgången får eleverna gemensamt läsa och analysera en text som finns i elevboken. De får arbeta med textens språkliga uppbyggnad och språkliga drag i efterföljande uppgifter. I det digitala läromedlet kan man lyssna på elevbokens innehåll med textföljning och titta på instruerande filmer. Popup-bilder i texterna hjälper till med förståelsen av textens innehåll. Digitala övningar ger möjlighet att träna på ord och uttryck i texten inför läsningen och att öva på texttypens struktur och kännetecken.

Arbete i par
Eleverna möter ytterligare en, något enklare, text och får fler tillfällen att träna på och befästa texttypens struktur och kännetecken. Även till arbetet i par finns det instruerande filmer och digitala övningar.

Läsa eller lyssna på tre texter i textbanken
Textbanken i det digitala läromedlet innehåller tre texter inom varje texttyp. Varje text finns i tre nivåer och låter eleverna utveckla både sin läsförmåga, utifrån sin individuella läsutveckling, och sina kunskaper om texttypen.

Gemensamt skrivande
Inför skrivandet möter eleverna tre elevexempel på olika nivåer. Texterna hjälper eleverna att utveckla förmågan att se kvaliteter i texter för att på så sätt kunna bedöma sina egna styrkor och utvecklingsbehov. Klassen skriver därefter en gemensam text och använder stödstrukturer för planering av skrivandet och bedömning av texten.

Til toppen