Träff på texten 6 Elevpaket - Digitalt + Tryckt (Annet bokformat)

Forfatter:

, , , , og

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Annet bokformat
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 72
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144139449
Omtale Träff på texten 6 Elevpaket - Digitalt + Tryckt
Träff på texten är ett basläromedel med utgångspunkt i kursplanens olika texttyper: berättande, instruerande, beskrivande, argumenterande och förklarande. Eleverna leds från gemensamt läsande till eget skrivande med verkliga mottagare. Exempeltexter på tre olika nivåer ger inspiration och bedömningsstöd. I en digital textbank finns ytterligare texter och uppgifter på tre nivåer, som gör det lätt att individualisera inlärningen.

Elevpaket

Elevbok

• Elevboken inleds med en detaljerad och lättöverskådlig innehållsförteckning som visar både det tryckta och det digitala innehållet.

• Varje kapitel inleds med att den aktuella texttypen presenteras och har en arbetsgång som följer en förenklad cirkelmodell med gemensamma genomgångar, arbete i par, gemensamt skrivande och individuellt skrivande.

• Uppgifterna om texttypernas språkliga uppbyggnad och språkliga drag skrivs direkt i boken. Det är lätt att bläddra tillbaka och hitta texttypens struktur inför arbetet med övriga texter. De olika kapitlen blir också en dokumentation över den egna skrivutvecklingen.

• Varje kapitel avslutas med en stödstruktur för planering samt en checklista för självbedömning.

Digitalt läromedel

I elevpaketet ingår även ett digitalt läromedel som aktiveras med koden på insidan av elevbokens omslag. Koden ger tillgång till det digitala läromedlet i ett år.

• Här finns hela elevboken inläst av en skådespelare med textföljning.

• Popup-bilder som visualiserar ord och uttryck i elevbokens texter ger konkret hjälp med förståelsen.

• Korta och instruktiva filmer ger möjlighet att lära sig eller repetera moment.

• Det är möjligt att skriva svar på uppgifterna direkt i den digitala elevboken.

• Interaktiva övningar med direkt återkoppling ger möjlighet att öva så många gånger som man behöver.

Övningsresultaten sparas så att det enkelt går att se vilka övningar som är klara och vilket resultatet blev. • Textbanken innehåller tre texter inom varje texttyp för individuellt läsande. Varje text finns på tre nivåer för att alla elever ska hitta en nivå som passar. Totalt 45 texter ger gott om texter att läsa och möjlighet att bli förtrogen med texttypernas olika kännetecken.

• Läsandet av textbankens texter följs upp med övningar som tränar både läsförståelse och kunskaper om texttypen.

• Återkopplingen när en övning är klar visar om övningen behöver göras om eller om eleven kan gå vidare till nästa moment.

• I den digitala elevboken kan man alltid söka på innehållet. Man kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt - enkelt att samla och skriva ut.

• Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil.

Til toppen

Flere bøker av Maria Heimer, Sofia Johansson, Anette Jelvemark Nordqvist, Bim Wikström, Kristina Lundgren og Sara Erebrandt: