Tvangsfullbyrdelsesloven (Innbundet)

lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Universitetsforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215027531
Kategori: Jus
Omtale Tvangsfullbyrdelsesloven
Den som har et krav som ikke oppfylles frivillig, kan ikke uten videre ta seg til rette. Man må påkalle myndighetenes hjelp. Det er tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 som angir reglene for hvordan man skal gå frem for å få gjennomført det man har fått dom eller annet tvangsgrunnlag for. Reglene gjelder både for tvangsfullbyrdelse av pengekrav og for krav på annet enn penger, f.eks. handleplikter.Første utgave av denne boken kom i 1992, andre utgave i 1995, tredje utgave i 2002 og fjerde utgave i 2008. På bakgrunn av senere års lovendringer og ny rettspraksis, særlig fra Høyesterett, er det nå behov for en femte revidert utgave.

Reglene om midlertidig sikring (midlertidig forføyning og arrest) sto tidligere i tvangsfullbyrdelsesloven og er kommentert i de tidligere utgavene av boken. Disse reglene, som nå er flyttet til tvisteloven, er ikke kommentert i denne utgaven.

Siktemålet er fortsatt at kommentarene skal kunne være en veileder for alle de ulike brukere som anvender loven.

Thor Falkanger er professor emeritus ved Det juridiske fakultet i Oslo.
Hans Flock er tidligere dommer i Høyesterett. Tingrettsdommer Thorleif Waaler var lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling under utarbeidelsen av loven.

Vibeke Irene Løvold har arbeidet mange år i Justisdepartementets lovavdeling og har siden 2010 vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett.
Christopher Haugli Sørensen har bakgrunn som dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og har vært utreder i Høyesterett siden 2010.

Til toppen

Flere bøker av Thor Falkanger, Hans Flock og Thorleif Waaler: