Tvisteløsning (Innbundet)

domstoler, søksmål, saksbehandling og bevis

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215021515
Kategori: Jus
Omtale Tvisteløsning
TVISTELØSNING inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister for domstolene etter tvisteloven av 2005. Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. Målgruppen for boken er først og fremst dommere og advokater, men også studenter vil ha stor nytte av den.
Boken ble utgitt i 1. utgave i 2010 og viderefører Tvistemål (1. utgave i 1998 og 2. utgave i 2001), som fremstilte sivilprosessen etter tvistemålsloven av 1915. Siden tvisteloven av 2005 ikke bruker betegnelsen "
"tvistemål"
", er boktittelen endret fra Tvistemål til Tvisteløsning.

1. utgave av Tvisteløsning var en oppdatert fremstilling av de 13 første kapitlene i Tvistemål. I denne utgaven er alle 22 kapitlene med. I tillegg til at også de ni kapitlene som ikke var med i første utgave, er blitt oppdatert etter tvisteloven, er de 13 kapitlene som var med i første utgave, blitt ført à jour med lovendringer og ny rettspraksis.

Til toppen

Andre utgaver

Tvisteløsning
Bokmål Innbundet 2010
Tvisteløsning
Bokmål Innbundet 2017