Tvisteløsning (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215028576
Kategori: Jus
Omtale Tvisteløsning
Tvisteløsning inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister for domstolene etter tvisteloven av 2005.
Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. Målgruppen for boken er først og fremst dommere og advokater, men også studenter vil ha stor nytte av den.

Opplegget for 3. utgave er det samme som for 2. utgave, som kom i 2014. Boken er ajourført med ny lovgivning og rettspraksis frem til utgangen av oktober 2016.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Til toppen