Omtale Unga läser : läsning, normer och demokrati
Läsning i unga år anses viktigt för hur vi deltar i samhället
och kan ta till vara våra demokratiska rättigheter.
Vad vi läser, hur vi läser, var och i vilka sammanhang
präglar oss som medborgare.
I den här boken behandlas föreställningar om demokrati
i barn- och ungdomslitteraturen. Hur relaterar fiktionen till
frågor om styrelseskick och till normer om sexualitet, genus,
klass och etnicitet? Vad har den för möjligheter att förmedla
demokratiska värderingar? Boken behandlar också konkreta
läspraktiker för barn och unga i olika sammanhang. Hur läser
unga på bibliotek, hemma och i skolan? Vilka föreställningar
präglar läsandet?
I Unga läser skriver forskare, masterstudenter och praktiker.
Den sträcker sig från den normkritiska barnboken och
Engelsforstrilogin till frågan om läroplanens mål i klassrummet, läsestunder på bibliotek och ungas läsning för hundar.
Unga läser riktar sig till den som vill veta mer om demokrati i
förhållande till barns och ungdomars läsning och den passar
också för pedagoger, bibliotekarier, studenter och forskare.

Til toppen

Flere bøker av Åse Hedemark, Maria Karlsson, Åse Hedemark, Maria Karlsson, Malin Alkestrand, Pär-Yngve Andersson, Helene Ehriander, Saga Hillerström, Christian Johnson, Maria Jönsson, Katrin Lilja Waltå, Annika Nagorsen Kastlander, Maria Nilson, Regine Nordström, Margareta Rönnberg, Sofie Samuelsson, Maria Ulfgard og Lovisa Öhlund: