Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 421
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205463981
Kategori: Sosialt arbeid
Omtale Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid
Denne boka presenterer på en populær og engasjerende måte kunnskap om helse, livsstil og helsefremmende arbeid blant ungdom. Den bygger på forskning og er skrevet av forskere.

Det er lagt vekt på å gjøre stoffet så relevant og nyttig som mulig for dem som til daglig arbeider med eller interesserer seg for helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot ungdom.
Denne fjerde utgaven av boka er oppdatert og inneholder en rekke nye kapitler. Innledningsvis introduseres begrepene folkehelse og folkehelsearbeid. Det er tatt inn et eget kapittel som gir en bred beskrivelse av barns og unges psykiske helse, et kapittel om livskvalitet samt et eget kapittel om helse og bruk av sosiale medier blant ungdom. Blant øvrige temaer som tas opp, finner vi:
Helserelatert atferd og livsstil
Minoritetsungdom og psykisk helse
Spiseforstyrrelser
Ulykker og skader
Tobakk- og rusmiddelforebyggende arbeid
Fysisk aktivitet, ernæring og overvekt
Tannhelse
Seksualatferd
Lesbisk, homofil og bifil ungdom
Mobbing og antisosial atferd

Mot slutten av boka er det tatt med kapitler som handler om skolehelsetjenesten og trivsels- og helsefremmende arbeid i skolen.

Til toppen