Uppdrag literacy : med klassrummet som arena (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 264
Forlag: Liber
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789147127429
Omtale Uppdrag literacy : med klassrummet som arena
Uppdrag literacy definierar paraplybegreppet literacy och visar hur undervisningen kan formas så att eleverna blir aktiva deltagare i förhållande till de textvärldar de möter. Författarna bidrar med verktyg för att omsätta teoretiska perspektiv till pedagogisk handling och visar hur du som lärare tillsammans med dina elever kan skapa en miljö där eleverna utvecklar tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan och därmed vågar använda språket som verktyg för tanke och lärande.

Läs mer
Här ges exempel på hur elevens förmågor kan tas i bruk på varierande sätt genom interaktion, skrivövningar och användning av multimodala resurser. Boken bygger broar mellan teori och praktik och kopplar tillbaka till teoridelen i de mer praktiskt inriktade tillämpningskapitlen – dagboken, deckaren och den historiska romanen. Svenskämnenas uppdrag: att utveckla tal-, läs- och skrivförmågor relaterade till ett värdegrundsuppdrag, hålls ihop genom litteraturen. Den gemensamma läsningen blir därför något som driver och sätter andra literacyaktiviteter i rörelse. Återkommande i boken finns övningarna inför, under och efter läsning.
Boken vänder sig till lärare, lärarutbildare och blivande lärare i grundskolan och beskriver en undervisningspraktik där övergripande syfte och centralt innehåll balanseras mot bedömningsbara kriterier.
"Literacy är aktiviteter i olika sociala sammanhang där multimodala resurser (t.ex. tal, bild) används för att skapa mening i direkt eller indirekt koppling till skrift. Det innebär att literacy omfattar olika förmågor och färdigheter." Ewa Jacquet, författare.

Om författarna
Ewa Jacquet är mellanstadielärare, ämneslärare i svenska, historia och religion samt dramapedagog. Hon har arbetat som lärare i grundskolan i 28 år och varit verksam på grundskolans alla stadier. Hon har även arbetet som kommunlektor och språkutvecklare på kommunövergripande nivå och ansvarat för en rad språkutvecklande projekt. Ewa Jacquet är verksam som forskare och lärare på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.
Maria Danielsson är grundskollärare i svenska, svenska som andraspråk, SO, mediepedagogik och drama och har varit verksam som lärare sedan 1995 på grundskolans alla stadier samt på gymnasiet. Hon har även en fil.mag. i praktisk kunskap och en fil.kand. i filosofi. Maria Danielsson är i dag verksam som högskoleadjunkt inom svenskämnet på Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

Til toppen