Uppsats med kvantitativ ansats (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 208
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144146959
Omtale Uppsats med kvantitativ ansats
Den som skriver en uppsats i företagsekonomi kan välja en kvantitativ ansats. Det innebär att statistiska metoder kommer att användas för analys av data.

Uppsats med kvantitativ ansats tar sin utgångspunkt i att man kan lyckas med sitt uppsatsskrivande utan djupgående kunskaper i statistisk teori eller tillgång till avancerade statistikprogram. Boken visar hur uppsatsskrivandets olika moment länkar in i varandra och bildar en helhet. Ett uppsatsproblem formuleras. En teoretisk referensram väljs som ligger till grund för teoretisering och formulering av hypoteser. Variabler operationaliseras och kanske måste en enkät utarbetas. En population väljs och ofta tas ett stickprov. Data samlas in, granskas och analyseras. Resultatet diskuteras och utmynnar i slutsatser. De val, svårigheter och möjligheter som en uppsatsstudent står inför är desamma som seniora forskare möter och hanterar. Detta faktum illustreras återkommande i boken med hjälp av en tidigare publicerad forskningsartikel som kommenteras.

Uppsats med kvantitativ ansats vänder sig till studenter inom företagsekonomi som antingen använder eller funderar på att använda kvantitativ metod i sin uppsats.

Til toppen