Omtale Utbildning, kompetens och arbete

Syftet med denna bok är att ge en översiktsbild av forskning om samspelet mellan utbildning, yrkesverksamhet och lärande. Avsikten är också att överbrygga klyftan mellan en i huvudsak utbildningsinriktad forskning och en forskning med tonvikt på lärande, utveckling och förändring. Fokus är kompetensförsörjningen till och inom arbetslivet. Uppmärksamhet ägnas även överutbildning och underlärande, dvs. den klassiska frågan om matchning mellan utbud och efterfrågan. Innehållet belyser även yrkesbegreppet och hur kvalifikationskraven ändras eller är stabila över tid i olika verksamheter samt villkoren för lärande på arbetsplatsen.

Förutom en översikt av aktuell svensk forskning syftar boken till att skapa underlag för policyutveckling och konkreta insatser när det gäller villkoren för kompetensförsörjning och lärande i arbetslivet. Boken riktar sig till utbildningar i högskolan i allmänhet och lärarutbildningar i synnerhet med syfte att skapa ökad insikt om hur kunskap utvecklas och nyttiggörs i utbildning och arbetsliv. En annan målgrupp är politiker, utbildningsplanerare och företrädare för arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadens parter med intresse för hur utbildning, arbetsmarknad och välfärd utvecklas i Sverige.

Til toppen

Flere bøker av Lena Abrahamsson, Torsten Björkman, Per-Erik Ellström, Jan Johansson, Kenneth Abrahamsson, Michael Tåhlin, Maria Hollmer, Ann-Katrin Bäcklund, Charles Edquist, Eric Giertz, Dan Grannas, Ewa Gunnarsson, Maria Hammarén, Inga Hellberg, Maths Isacson, Carl le Grand, Lennart Lennerlöf, Mats Lindell, Kurt Lundgren, Anna Hag, Erik Mellander, Eva Oscarsson, Gareth Rees, Eva Silvén, Ryszard Szulkin, Rune Åberg, Per Broomé, Eva Ellström og Rolf Ohlsson: