Utdanningsvalg (Heftet)

identitet og danning

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 253
Forlag: Gyldendal akademisk
Språk: Flerspråklig , Bokmål / Dansk
ISBN/EAN: 9788205491793
Kategori: Pedagogikk
Omtale Utdanningsvalg
Faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet skal hjelpe ungdom til å finne ut ikke bare hva de vil bli, men også hvem de er.

De skal finne seg selv og forme sin identitet ut fra verdier og interesser. De skal gjøre livsvalg like mye som utdannings- og yrkesvalg. De skal evne å se seg selv som sosialt og kulturelt aktive samfunnsborgere. Og de skal finne muligheter i et mangfoldig samfunn i stadig endring. Skolens danningsmål er derfor helt sentrale i dette faget.
Boka inneholder 14 fagfellevurderte artikler som er tuftet på kunnskap og forskning innen karriereveiledning, pedagogikk, psykologi og helsefag. Den er delt i tre bolker:
1...... Karrierelæring i et utdanningsløp gir grunnlagskunnskap i karrierelæring og karrierevalg i et helhetlig perspektiv.
2...... Identitetsutvikling og danningsprosesser belyser betydningen av å møte hele mennesket når ungdom skal velge mål og mening med sine liv.
3...... Møte med søkende unge formidler kunnskaper og erfaringer til yrkesutøvere som skal veilede, bidra og tilrettelegge for karrierelæring i skolens arbeid med faget utdanningsvalg og andre fag og temaer der elevenes identitet og framtidsvalg er i fokus.
Boka henvender seg til lærere og rådgivere som vil bidra til at skolens tilbud om karrierelæring settes i et helhetsperspektiv. Ikke minst er boka skrevet for dem som vil kvalifisere seg for denne viktige oppgaven..

Til toppen