Utenfor regelen (Heftet)

spesialpedagogikk i historisk perspektiv

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 278
Forlag: Unipub forl.
Språk: Flerspråklig , Nynorsk , Bokmål / Dansk
ISBN/EAN: 9788274773035
Kategori: Pedagogikk
Omtale Utenfor regelen
Et overordnet samfunnspolitisk mål er at norsk skole skal bidra til å utjevne ulike livsvilkår og gi like muligheter. Tidlig intervensjon og tilrettelagt opplæring er de to sentrale virkemidlene som tas i bruk for å oppnå likeverdighet innenfor en skole for alle. Historisk sett gjennomsyrer disse prinsippene spesialpedagogisk virksomhet. Dagens utfordring består i å anvende dem i en praktisk hverdag i en skole som skal være inkluderende. Bokas mål er å identifisere, presentere og diskutere sentrale spesialpedagogiske grunnlagstemaer gjennom de siste 200 årene. Artiklene tar for seg fagets idéhistoriske bakgrunn, konstituering av spesialpedagogikk som profesjon og praksisfelt, og dessuten profesjonsetiske dilemmaer og utfordringer både i fortid og nåtid. Forfatterne bak boka representerer stor faglig bredde. Denne bredden gjenspeiler skolens posisjon som en sentral samfunnsarena. Boka retter seg til studenter, fagpersoner, brukere, foreldre og andre historie- og skoleinteresserte.

Til toppen