Utfordringer for norsk planlegging (Heftet)

Kunnskap. Bærekraft. Demokrati

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 334
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276349016
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Utfordringer for norsk planlegging
Planlegging er igjen blitt et viktig redskap for samfunnsutvikling, men med et annet innhold og andre metoder enn tidligere. Den nye planloven har introdusert begreper som «planstrategi» og «nasjonale forventninger», og representerer en styringsoptimisme som står i sterk kontrast til de siste tiårenes lavkonjunktur for plantenking. I boka gir forfattere fra sentrale planfaglige forskningsmiljøer en oversikt over de utfordringer dagens planlegging står overfor. Ikke minst dreier dette seg om klima og miljø, private utbyggingsstrategier, nye krav til demokratisk medvirkning og forholdet mellom kommune og stat.

Planlegging skal i dag innfri forventninger om demokratiske prosesser, men også bidra til å forme framtidas bærekraftige byer, kommunesamfunn og regioner. Dette er problemstillinger som krever fortrolighet med nye teoretiske tilnærminger, og i boka blir innsikter fra den internasjonale plandebatten diskutert i forhold til en norsk kontekst.

Utfordringer for norsk planlegging gir en grunnleggende, helhetlig og oppdatert innføring i det norske plansystemet. Det er lagt vekt på å se teori og praksis i sammenheng og bryte ned det tradisjonelle skillet mellom samfunnsplanlegging og fysisk planlegging.

Boka er rettet mot bachelor- og masterstudenter - samt folkevalgte og planleggere i kommuner, fylker og byregioner.

Til toppen

Flere bøker av Nils Aarsæther, Eva Falleth, Ronny Kristiansen og Torill Nyseth: