Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 455
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215009230
Kategori: Sosialt arbeid
Omtale Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling
Boken gir forskningsbasert kunnskap om hva som bør vektlegges når barnevernet skal utrede atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling hos barn, unge og deres familier. Forfatteren oppsummerer i sjekklister og tilbyr en egen utredningsmal for barnevernsutredningen. Ved å benytte mange eksempler knyttes den teoretiske kunnskapen til den praktiske utredningen.
Målet med boken er å bidra til en systematisering av utredningen ved å gi forskningsbasert kunnskap om hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som er sentrale både hos barnet, omsorgspersonene og i det sosiale nettverket. Forfatteren legger vekt på hvordan man skal avdekke vansker i en tidlig fase, og iverksette egnede tiltak med dokumentert effekt. Sentrale tema er:
- Transaksjonsmodellen for utvikling
- Pedagogiske, sosialfaglige og utviklingspsykologiske tema som har betydning for å vurdere barns behov og oppvekstforhold
- Vurderingsgrunnlag for å utrede omsorgsbehov hos barn og unge, og foreldre og familier som omsorgsbase
- Foreldre med psykiatriske lidelser
- Foreldre med rusmisbruk
- Fysiske, følelsesmessige og seksuelle krenkelser og overgrep
- Atferdsvansker og kriminalitet hos barn og unge.

Boken henvender seg til bachelor- og mastergradstudenter i barnevern, sosialt arbeid og psykologi, samt fagpersoner i praksisfeltet.

Til toppen