Utredningsmetod avseende barn och ungdomar : baserad på anknytningsteori och sociallagstiftning (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 226
Forlag: Atremi
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789189527041
Omtale Utredningsmetod avseende barn och ungdomar : baserad på anknytningsteori och sociallagstiftning
Att utreda om barn/ungdomar har det svårt och behöver hjälp från samhället är en krävande uppgift. Hur ser man om ett barn behöver hjälp? Vilka tecken visar barn upp? Hur skiljer man ut farliga faktorer i ett barns liv från mindre allvarliga problem? När är det nödvändigt att ingripa?
För att besvara den här typen av frågor behövs kunskap om barn, barns utveckling, relationer till föräldrar och om vad som utgör riskfaktorer. Den här boken vill visa hur kunskapen om barn kan användas för att ta fram relevant information och värdera informationen i syfte att bedöma barns och ungdomars hjälpbehov. Boken riktar sig i första hand till socialtjänstens utredare men även andra parter som gör bedömningar av barn (t.ex. psykologer och psykiatriker). Den riktar sig också till jurister som arbetar med barnavårdsärenden.

Kristina Andersson är fil. lic., leg psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har mer än 30 års erfarenhet som psykolog, ursprungligen inom barnpsykiatrin. De senaste 12 åren har Kristina arbetat i privat regi med fortsatt betoning på barn- och föräldraarbete genom utredning, behandling, konsultation och handledning.

Leif Andersson är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han arbetar sedan många år med handledning och utbildning både inom socialtjänst och psykiatri. Stor del av verksamheten riktar in sig mot barn som far illa och familjer där svåra problem förekommer. Leif har tidigare givit ut "Ungdomar med sociala och psykiska problem" på förlaget Atremi samt medverkat i boken:
"Behandlingsplanering inom socialtjänsten", utgiven av Socialstyrelsen.

Eva Thorsén är socionom sedan 1971 och har sedan dess arbetat med barn- och ungdomsärenden i olika befattningar inom socialtjänsten. Hon har under många år lett kurser som rör ämnesområdet och medverkat till boken "Ge, få och växa", utgiven på Kommentus förlag AB. Eva har sedan drygt ett år uppdrag för Uppsala län att vara koordinator för nätverk i området barn- och ungdom inom EU (European Network of Social Authorities).

Til toppen